Karel Bednář +420 774 303 458
info@zahrady-kodl.cz

Údržba zeleně

zahrady s duší

Nabízíme pravidelnou údržbu soukromých zahrad a veřejných prostor
Nabízíme jednorázovou údržbu – jarní ,podzimní
Odborná péče o Vaší zahradu zahrnuje tyto celoroční služby :

Ochrana rostlin

• je soustava opatření , jimiž vytváříme v porostech pěstovaných rostlin příznivé podmínky pro jejich růst a vývin a nepříznivé podmínky pro rozvoj škodlivých činitelů . Sledujeme příčiny vyvolávající choroby a poškození rostlin a volíme nejvhodnější způsob ochrany proti nim.

Výživa rostlin

Držíme se hlavní zásady a tou je , aby porost pěstovaných rostlin maximálně využil svoje produkční schopnosti ( biologický potenciál ) , což se stane tehdy , bude-li mít během vegetace optimální ekologické podmínky včetně dostatku živin ve správném množství a vzájemném poměru . Hnojiva slouží k udržování a zvyšování půdní úrodnosti . Mohou být účinná jen ve spojení s obděláváním půdy , dodržováním pěstitelských termínů , používáním vhodných odrůd a ochranou rostlin . Dbáme na vzájemné vlivy mezi statkovými ( organickými ) , vápenatými a průmyslovými hnojivy.

Pletí

Důležité , a to nejen v těžších půdách , je provzdušňování povrchu okopáváním . Ne nadarmo se říká ,, dvakrát okopat je jako jednou pohnojit “ Někdejší vedoucí botanického oddělení Národního muzea v Praze dr. Miloš Deyl k tomu dodával , že „ nejlepší herbicid je motyka “ . S okopáváním zároveň odstraňíme plevele z kulturní výsadby, záhonku , skalky .

Zálivka

Nabízíme pravidelnou zálivku . V rámci údržby a při nedostatku vody můžeme konkrétním rostlinným druhům pomoci vydatnější zálivkou .

Tvarování dřevin

-Živé ploty , obruby , tvarované plochy , solitéry venku i v nádobách .

Díky pravidelnému zpětnému řezu vznikají uměle tvarované rostliny , které představují spojení přírody a architektury . Tyto rostliny se stávají v návrhu zahrady stálými veličinami – nerozrůstají se silněji , než jim dovolí řez . Zahradník zasahuje do růstu rostlin a tlumí jejich snahu růst do výše a rozrůstat se do šíře . Právě tento faktor přispěl v posledních letech k velké oblibě tvarovacího řezu. Zahrady se neustále zmenšují , zároveň se však nezávisle na ploše , jež je nám k dispozici , zvyšují nároky spojené s kompozicí zahrady . Koule ze zimostrázu a kvádry z tisu, spřežení s kočárem z ptačího zobu , asijsky vypadající střihané borovice nebo rovná střecha z listů platanu javorolistého dokáží netušeným způsobem zkrášlit moderní zahrady . Pomineme–li zahradu založenou podle přísně ekologických hledisek , neexistuje patrně zahradní styl , v němž by byly tvarované dřeviny opomenuty.

Řez ovocných stromů a keřů

Řez založený na dobrých znalostech dodá ovocným dřevinám tvar a velikost , vhodné pro dané stanoviště a způsob využívání . Tak je zkrášlí a navíc dokáže omladit staré jedince .Poslední dobou se do mody znovu vrátilo pěstovaní ovoce na vlastní zahrádce . O ovocné dřeviny není potřeba jen pečovat , nýbrž je nutno je navíc i řezat . Každá dřevina má své individuální potřeby . Je důležité , jaké má stanoviště , podnož , jak je stará o kterou odrůdu a o jaký druh ovoce se jedná . Podle toho musíme z dřevinami zacházet .


Řez okrasných stromů a keřů

Používá se v době vegetačního klidu nebo po odkvětu (např. zlatice) . Provádíme udržovací řez ( průklest )u středně hustých keřů . U velmi hustých se slabšími větvemi , kde je průklest velmi obtížný provádíme zmlazování (např tavolnik , zimolez, ) . Keře kvetoucí v létě ( většinou na konci výhonů ) řežeme každoročně . Staré dřevo odstraníme a jednoleté zkrátíme na polovinu brzy z jara (např . komule davidova , hotrenzie , tavolník bumaldův , záhonové růže ) Využijte našich služeb pro správný růst vašich dřevin .

Odvoz rostlinného materiálu

Pravidelná seč trávníku

Provzdušňování trávníku


Aerofikace

Aerofikace je ekvivalentním označením provzdušnění. Aerofikace ke kořínkům znamená nejhlubší způsob provzdušnění pomocí vpichů, který se provádí speciálními stroji (aerofikátory) a může jít do hloubky až několik desítek centimetrů. Protože se jedná o radikálnější zásah, jenž má napomoci provzdušnění velmi namáhané půdy či likvidaci urputných plevelů, provádí se jen v nezbytném případě a jednou za několik let.
Zatímco vertikutací provzdušňujete jen povrch trávníku, aerofikací provzdušňujete půdu do hloubky několika centimetrů a dodáváte tak kyslík do větší hloubky. Čas pro aerofikaci není pevně určen. Hodí se však , když je půda vlhká a měkká , což bývá z jara a na podzim .

Vertikutace

Při vertikutaci se trávník „prořeže“ a zároveň pročistí svisle, tedy od travní části ke kořínkům. Travní plocha se tak očistí od mechu, stařiny, cizopasných hub a rozkládajících se zbytků rostlin, které by rašící trávu dusily a znesnadňovaly její růst. Spolu s tím se travní kořínky jemně naříznou, a tím se nastartuje rozrůstání trávníku. Díky provzdušnění se ke kořínkům dostanou snadněji živiny, světlo, voda i vzduch a trávník může lépe prospívat. Vertikutace navíc funguje i jako prevence před vznikem houbovitých chorob a mechu v trávníku. Tento „zákrok“ navíc omezí i růst dvouděložných plevelů. Ideální je trávník provzdušnit dvakrát ročně – na jaře a na podzim. U více namáhaných ploch ji lze provádět i častěji, vždy podle momentálního stavu ošetřované plochy. „Ideální jarní dobou na provzdušnění je duben až polovina května, v případě brzkého jara můžeme začít už na konci března,“
Při samotné vertikutaci je potřeba vždy brát v potaz aktuální stav travního koberce. Chybou by bylo pustit se do úprav přemokřené nebo namrzlé plochy. Vhodnou dobou je stav, kdy tráva začíná rašit. Pokud byste se pro vertikutaci rozhodli později, je potřeba trávník nejdříve pokosit na výšku 3 – 4 centimetrů. Teprve takto očištěný a ozdravený trávník by se měl pohnojit a případně dosít.