Karel Bednář +420 774 303 458
info@zahrady-kodl.cz

Krajinářské úpravy

zahrady s duší

Krajinné úpravy a revitalizace

Zeleň ve volné krajině
Biokoridory
Extenzivní sady
Liniové výsadby v krajině
Výsadby podél revitalizovaných toků a rybníků
Rekultivační výsadby

Výsadba a regenerace starých alejí

Permakulturní zahrady