Karel Bednář +420 774 303 458
info@zahrady-kodl.cz

Zakládání trávníků

zahrady s duší


Trávník je spojujícím článkem zahrady a všech sadovnických úprav. Zdůrazňuje modelaci terénu. Dodává místu základní barvu a to už brzy z jara. Působí uklidňujícím a uvolňujícím dojmem. Zároveň osvěžuje ovzduší.


Výsev

• je jednou z možností zakládání trávníků. Nevýhodou vysévaného trávníku jsou vysoké nároky na péči zejména v počátečních několika týdnech po výsevu. čerstvě vysetý trávník má v prvních týdnech velmi vysoké nároky na zavlažování.

Výsev – výhody : nízká cena.

Trávníkový koberec

  • je předem vypěstovaný trávník, který je speciálními stroji odříznut i s potřebným drnem a smotán do rolí. Takto srolované pásy se dodávají k zákazníkovi a poté se pokládají na předem upravenou zeminu.
  • Travní koberec – výhody:
  • Okamžitý efekt
  • Stav bez mechu, plevelu a chorob
  • Stejnoměrně hustý drn
  • Možnost pokládky během celého roku
  • Možnost zátěže za krátkou dobu

Nový trávník-Obnova trávníku

 V na menších plochách, kde nám trávník jaksi neroste,buď tam je, ale suchý nebo chybí docela, stačí vysít travní semeno a zapravit ho do půdy.

Nejlepší a nejjistější cestou, jak napravit travní porost, poškozený z více než 50 %, je založit trávník nový. Trávník zakládáme většinou jako dlouholetou zahradnickou kulturu, proto je třeba dodržovat určitý postup a pravidla. Prvním z nich je, že než se pustíme do práce, musí být zřejmé:
• jaké požadavky má trávník splňovat,
• jak má trávník vypadat (například reprezentační, užitkový, volně rostoucí),
• jak budeme trávník využívat a zatěžovat (zátěžový, okrasný, pro sportovní plochy, kvetoucí louka, na kvalitní zelené krmivo, do stínu, do sucha, golfový trávník),
• kolik času jsme ochotni věnovat péči o něj a jaké máme možnosti pro zajištění údržby trávníku (sečení, zavlažování, přihnojování, prořezávání, provzdušňování).


Travnaté cesty


Působí přirozeně – neruší. Slouží například jako příjezdové cesty nutné k obsluze. Používají se tam, kde nechceme rušit sadovnické úpravy. Výhodou travnatých polních cest je především šetrnější zapojení do krajiny, vyšší vsakování srážek a nižší finanční náročnost. Nevýhodou je kratší životnost, častější údržba a menší možnost využití pro cyklotrasy či bruslaře. Kratší životnost takových cest lze do určité míry eliminovat kvalitním projektem a jeho důslednou realizací.

Základní chyby při zakládání trávníku:


• Škrcení nákladů
• Nedostatek zavlažování
• Špatná první seč
• Nedostatečné hnojení
• Nevhodně zvolené osivo
• Nevhodná zvolené podloží a půda