Karel Bednář +420 774 303 458
info@zahrady-kodl.cz

Stavební práce

zahrady s duší

Stavební úpravy typu cest, zídek, schodišť a modelace terénu pomáhají překonávat výškové rozdíly terénu v zahradě. Rozpětí sahá od malých výškových rozdílů až po příkré svahy. Také v rovném terénu přispívají volně stojící zídky určené k posezení nebo jako zástěny a modelace terénu k prostorovému členění. Volně stojící ochranné zídky nepotřebují mnoho místa. Slouží jako ochrana proti větru a je to také nejúčinnější protihluková ochrana. Na zídku lze též namontovat rošt jako podpěru pro kvetoucí ( ovíjivé ) popínavé rostliny. Jako podpěra slouží samozřejmě též pergola.
Máme zkušenosti s nejstarší technologií zajištění svahu. Tou jsou suché zídky.

Suché zídky

Suchá technologie znamená kladení zdících prvků nasucho, bez malty, betonu nebo jiného spojovacího materiálu. Stabilita je zde zajištěna výhradně správným způsobem výstavby a vlastní tíhou kamenů – jen tak zídka vydrží tlak zeminy. Předností zídek postavených touto technologií s otevřenými spárami je jejich tvarovatelnost. Netvoří tuhou stavební konstrukci, ale přizpůsobují se pohybům terénu ( sedání, zvedání, vyboulení ),ke kterým může v průběhu let docházet. Zídka se tak mírně tvaruje a nedojde k jejímu popraskání, případně zřícení.

Jednořadé kamenné obruby

Tento způsob kladení kamenů nasucho tvoří přechod mezi opěrnou zídkou a normálním svahem. Terén zpevňují jednovrstvé stupňovité řady kamenů. Jako materiál se přednostně používá kámen. Nejvhodnější je pravoúhle opracovaný, může však být přitesaný pouze nahrubo, pokud klademe jen jednu vrstvu. Lze použít i betonové výrobky.


Kamenná suchá zídka ( květinová zídka )

Tradiční stavební materiál kámen je zahradám vlastní. Poskytuje prostor pro uchycení rostlin a úkryt pro živočichy a působí nejpřirozeněji. Kamenné zdivo propouští vodu, vyrovnává pohyby, a proto je vyloučeno, aby v něm vznikali trhliny. Pro trvanlivost suché zídky je důležitý sklon proti svahu svahu ( většinou 20 % od svislice ), kterým se tato zídka odlišuje od pevně vyzděného zdiva. Výška zídky by neměla překročit 1 m, jinak by mohla být ohrožena její stabilita – pokud by nebyla vystavěna z velmi hluboko sahajících kamenů, které jsou také velmi těžké a velmi drahé. Paleta materiálu pro suchou zídku sahá od neopracovaných valounů, přes lomový kámen v hrubě opracovaných blocích až po kameny s jemně opracovaným povrchem, mezi kterými vznikají přesné, rovné spáry.

Suchá zídka z betonových tvárnic

Kromě tradičního kamene se pro stavbu suchých zídek v zahradách používají také betonové tvárnice. V podstatě jde o tzv. systém zelené stěny, což jsou kruhové nebo hranaté květináče bez dna, využívané pro zpevnění svahů.

Opěrné zdi většinou zahradník nezdí, ale následně o ně pečuje. Zajístíme renomovanou firmu na jejíž stavební práce pečlivě dohlédneme.

Kamenné zídky s betonovou zadní stěnou
Lité betonové zídky v pohledovém provedení
Betonový prefabrikát
Betonové palisády a prahy
Zídky k posezení nebo betonové obrubníky

Stěny za dřeva (pražce a palisády) – Další oblíbená varianta jak oddělit prostor.Působí pěkně, avšak jsou málo trvanlivé.

Cesty – Cesty tvoří asi 5 – 15 % parku

Pískované cesty – Působí přirozeně. Jsou náročné na údržbu. Používají se jak v rodin. zahradách tak v parku, nebo třeba skalce.

Škvárové a antukové cesty – Jsou často u hřišť,stadionů. Nevýhoda – prašné a špiní. V dnešní době jsou nahrazovány

Mlatové cesty z kamenné drti. Používá se i do historických nebo anglických zahrad. Dále pak v krajinářských úpravách.

Travnaté cesty – Viz. Zakládání trávníků

Asfaltové – živičné cesty – Z hlediska estetického nejsou příliš vhodná

Dlážděné cesty – Romantické,estetické
Šlapáky – Používáme Tam kde nechceme cestu. Používají se ve skalkách, trávníku a u vodních ploch.

Umělé povrchy :

polyuretan ( tartan )
umělý sportovní povrch stilmat
umělá tráva

Pergola

Nejvýraznějším členícím prvkem v zahradě je pergola. Slouží zejména k ohraničení nebo zakrytí odpočinkového zákoutí. Markantních a z estetického hlediska bohatých efektů se dá dosáhnout i odpovídajícím zastřešením chodníků.


Petanque – hřiště

Nabízíme kompletní stavbu hřišť a parků určených na relaxaci a zabávu spojenou se sportovními událostmi. Naše priorita není pouze kvalitně připravená herní plocha, ale její přirozené propojení s krajinou/zahradou. Toho dosáhneme vhodnou modelací terénu a výběrem správných druhů rostlin, odolných a hře nebránících květin a dřevin. V rodinné zahradě jde toto propojení provést s maximálním efektem, naproti tomu ve veřejné zeleni se musí brát ohled na spoustu faktorů se kterými je nutno počítat. Ale právě i tam se může výsledný projekt stát hezkou procházkou bohatě kvetoucím parkem, odpočinkem v stínu stromů či sportovním vyžitím.