Karel Bednář +420 774 303 458
info@zahrady-kodl.cz

Návrh a projekt

zahrady s duší

Studie zahradního prostoru

Jde o řešení uspořádání, rozvržení a umístění prvků zahradní architektury, jako jsou stromy, keře, přístupové cesty, trávníkové i vodní plochy, hřiště či drobné stavby. Součástí této studie nejsou bližší specifikace rostlin, materiálů ani stavebních prvků. Již ve fázi studie je kalkulován odhad finanční náročnosti jednotlivých zahradních úprav. Zákazník tak má ve spolupráci s architektem či zahradní firmou možnost zvolit finančně odpovídající řešení. Na úvodním setkání tak probereme vaši představu a požadavky, podle kterých stanovíme postup a předběžnou cenu projektu . Pokud se během konzultace rozhodnete objednat si návrh, případně projekt zahrady, bude tato služba brána jako úvodní konzultace k projekční činnosti zahrady a nebude Vám účtována.V tomto bodě klientům radíme, že důsledkem omezených financí by neměla být polovičatá řešení. Vyplatí se důkladně a bez kompromisů zrealizovat takový základ, který umožní založení dlouhodobě fungující a prosperující zahrady. Jedná se zejména o terénní úpravy pozemku a o přípravu kvalitní půdy pro výsadby. Tyto úpravy bývají finančně poměrně náročné, ale rozhodně se nevyplatí na nich šetřit . Ušetřit peníze můžeme například na trávníku resp. na jeho založení , či na velikosti rostlin

Současně provedeme zaměření zahrady a pořídíme fotodokumentaci. Na základě schůzky vytvoříme studii zahradního prostoru obsahující hlavní rysy prostoru, rozvržení, uspořádání a umístění jednotlivých ploch, tvarů a prvků zahradní architektury. Vynasnažíme se, aby okrasná zahrada u rodinného domu či firmy byla přesně podle vašich představ. . V této fázi se nevyplácí příliš spěchat. Architekt přináší své nápady, zkušenosti a profesní zázemí, ale pouze klient dokáže říci, jaké řešení mu bude nejlépe vyhovovat, na kterém místě nejraději sedává či které barvy má rád.. Důležitou pomůckou pro sladění vize architekta či projektanta s představami klienta jsou inspirační listy, přinášející formou ilustračních obrázků a fotografií náměty umožňují nalézt společnou řeč a vystihnout náladu, styl a barevnost jednotlivých prvků i zahrady jako celku. Stejným způsobem probíhá i výběr rostlinného materiálu . Tato studie vždy stojí na začátku realizace okrasných zahrad. Na druhém setkání představíme vypracovanou studii zahradního prostoru, kterou můžeme poupravit k vaší plné spokojenosti. Představíme vám i jednotlivé druhy rostlin v návrhu. Zejména ty co tvoří kostru zahrady , ale i okrasné dřeviny, trvalky , případně cibuloviny , letničky apod.. Na základě schválené výsledné studie vypracujeme detailní osazovací plán.

Osazovací plán

Definuje umístění jednotlivých druhů rostlin na konkrétní místa a jejich počet. Nedílnou součástí je seznam rostlinného materiálu s latinskými názvy. Na osazovacím plánu jsou architektem zobrazeny navržené prvky zahradní architektury a jsou na něm uvedeny číselné hodnoty vytyčovacích prvků umožňujících jejich rozmístění. Dbáme na to, aby výběr rostlinného materiálu odpovídal nejen vizuálnímu ladění zahrady, ale také specifickým podmínkám na stanovišti. Správná volba sortimentu je zásadní pro výsledný efekt i pro minimalizaci nákladů na budoucí údržbu zahrady. Jako první se do osazovacího plánu zakreslují rostliny, které již na zahradě rostou (především dřeviny) a my je chceme i nadále zachovat. Jejich vzrůst a pozice pak ovlivní další výsadbu. Při zakreslování dalších rostlin se postupuje od těch solitérních až k těm nejdrobnějším druhům. Samozřejmě se zakresluje výsadba pouze okrasné a relaxační části zahrady. Výsadba v té užitkové se bude až na výjimky (keře rybízu či angreštu a podobně) rok od roku měnit. Vytvoření osazovacího plánu zahrady je bez znalostí a zkušeností velmi problematické. Při navrhování a vysazování pouze svépomocí se často mnohým druhům na zvoleném stanovišti nedaří, mnozí majitelé zahrad pak vytvoří spíše obludárium, kterým se proplétají, o amatérském střihu dřevin nemluvě. Určitě je vhodné sáhnout po službách zahradního architekta nebo zkušeného zahradníka, což je dnes v Čechách naprosto nelogicky opomíjená a zneuctívaná práce. Platí zde, že každý si všechno dokáže udělat sám a výsledky jsou pak často žalostné.

Průvodní zpráva

Popisuje a definuje technické řešení projektu. V případě nutnosti terénních úprav je důležitou součástí projektu také návrh jejich řešení. Na třetím setkání s vámi probereme osazovací plán. Všechny rostlinné druhy s Vámi zkonzultujeme ,detailně probereme jejich vzhled , dobu a délku kvetení , nároky a umístění. Na základě dohody na tomto jednání projekt doladíme.

Na posledním setkání Vám bude předána kompletní projektová dokumentace a můžeme přistoupit k zakládání zahrady / parku v praxi.

Zakládání zahrady
terénní úpravy (příprava pozemku)
výsadba dřevin a květin
výsev a pokládka trávníku
obrubníčky
mulč
kačírek