Karel Bednář +420 774 303 458 Ing. Petra Martinovská +420 721 183 138
info@zahrady-kodl.cz

Kampa park

zahrady s duší

Revitalizace a autor projektu: Ing. Petra Martinovská